FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN

VEELGESTELDE VRAGEN


Waarom moet mijn familie toestemming geven voor Beschermingsbewind?  

De rechter wil bij het verzoekschrift om onder Beschermingsbewind te komen weten of jouw directe familieleden op de hoogte zijn van je wens om onder bewind te komen. Ook moet de rechter weten of jouw familieleden dit niet zelf willen doen. Daarom vragen wij vooraf aan je familie of zij een akkoordverklaring willen tekenen.

Beschermingsbewind: doorgaan of stoppen?   

Je staat onder Beschermingsbewind zolang het nodig is. In principe kan Beschermingsbewind langdurig of zelfs permanent ingezet worden. Wil je zelf weer de regie voeren over je financiën? Of je geldzaken op een andere manier regelen? Je hebt toestemming nodig van de rechter om te stoppen (lees: opheffing) met beschermingsbewind. De rechter toetst het verzoek tot opheffing. Is er nog grond voor beschermingsbewind op bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk of financieel vlak? Dan wijst de rechtbank het verzoek af. Is de grond weg? Dan kan Beschermingsbewind opgeheven worden.

Waar kan ik mijn geldzaken zien? 

Door het heldere overzicht welke altijd beschikbaar is via ons inlogportaal Onview krijg je direct inzicht in je geldzaken. Dit is een digitale omgeving waar je kunt inloggen (lees: het is een website). Je kunt hier de hoogte van je leefgeld bekijken en je banksaldo’s checken. Ook heb je inzage in welke bij- en afschrijvingen er zijn.

Wanneer krijg ik mijn week- of maandgeld?  

In het budgetplan staat de vaste dag of datum waarop je week- of maandgeld wordt uitgekeerd. Indien weekgeld in je budgetplan staat, ontvang je elke week op dezelfde dag je weekgeld. Indien maandgeld in je budgetplan staat, ontvang je eens per maand je maandgeld op een vaste datum. Bij voldoende saldo maken wij dit ‘s ochtends naar je over. Aan het einde van de middag staat het geld op je bankrekening. Log in op ons inlogportaal Onview om je budgetplan in te zien. Daar kun je de dag zien waarop je week- of maandgeld wordt uitbetaald.

Waarom kunnen deurwaarders toch aankloppen terwijl ik onder Beschermingsbewind sta bij Structuur Bewind?   

We voeren regie over je geldzaken om jou te beschermen. Als blijkt dat er eerst balans moet komen tussen je inkomsten en uitgaven, dan starten wij hiermee als eerste. Als we een schuldregeling kunnen starten, dan gaan we schuldeisers aanschrijven. In deze periode kunnen schuldeisers toch deurwaarders sturen om beslagleggingen uit te voeren. Soms is de deurwaarder niet op de hoogte van het bewind. Klopt een deurwaarder op je deur? Geef direct aan dat je onder beschermingsbewind staat bij Structuur Bewind. Geef tevens bij ons aan dat er een deurwaarder langs is geweest. Wij verzoeken deurwaarders verdere maatregelen te staken. Ook controleren wij of deurwaarders zich goed aan de wet houden. Wel beslist de schuldeiser zélf of hij wel of geen gehoor geeft aan ons verzoek tot staking van verdere (beslag)maatregelen. Schuldeisers kunnen je schuldenlast nog steeds verhogen met rentes en deurwaarderskosten.

Kunnen mijn schulden oplopen terwijl ik onder Beschermingsbewind sta?   

Sta je onder Beschermingsbewind? Schulden lopen op door rente en eventuele incassokosten. De schuldeiser mag wettelijke rente in rekening brengen als jij niet aan je betalingsverplichtingen voldoet (lees: als jij je schuld niet afbetaalt).

Dan kan het aanvragen van een schuldregeling een volgende stap zijn. Bij een schuldregeling verzoeken wij de schuldeisers om de incasso-activiteiten te staken. De schuldeisers zijn niet verplicht om de incasso-activiteiten te staken. Zij beslissen dus zélf of ze dit wel of niet doen. Ze mogen en kunnen dus loon-, bank-, en boedelbeslag leggen.

Mijn vraag staat er niet bij, hoe neem ik contact op?  

Mogelijk staat het antwoord op je vraag op onze website onder de knop ‘veelgestelde vragen’. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 12.00 uur op 043-2041035.


WELKOM

WIJ STAAN VOOR: STRUCTUUR, STABILITEIT EN FINANCIËLE RUST

WIJ STAAN VOOR: STRUCTUUR, STABILITEIT EN FINANCIËLE RUST


Welkom bij Structuur Bewind. Wij zijn er graag voor jou!  

Goed dat je de stap hebt gezet om hulp te zoeken op financieel gebied.

Bij Structuur Bewind begrijpen we dat het uit handen geven van je geldzaken niet gemakkelijk is. Wij bieden hulp en zijn ervoor om jouw problemen samen aan te pakken. We zijn actief in de regio Zuid-Limburg. We hebben geen wachtlijsten en kunnen je snel verder helpen. Ons doel is om samen het financieel overzicht terug te brengen in jouw leven. Wij zetten ons in om jouw situatie weer stabiel te krijgen, er samen voor te zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan en om je zo snel mogelijk schuldenvrij te krijgen.

Bij Structuur Bewind ligt de nadruk op betrokken en persoonlijk contact op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. We willen een betrouwbare gesprekspartner zijn en we vinden het belangrijk dat jij zo snel mogelijk weer terug komt in je eigen kracht. Samen met een eventueel maatschappelijk hulpverlener stemmen we met elkaar af welke stappen in  jouw situatie nodig zijn. Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar zo werken we toe naar een situatie waarin je zelf de touwtjes weer in handen krijgt.

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

Voor wie is beschermingsbewind? 

Je kunt in het leven zomaar in situaties terecht komen waarbij je niet (meer) in staat bent om zelf je geldzaken te regelen. Dat kan zijn door een psychische- of lichamelijke beperking. Ook een ernstige ziekte, ouderdom, een echtscheiding of het verlies van je baan kunnen je in een vervelende situatie brengen. Hierbij kan beschermingsbewind een oplossing bieden. Wij helpen je jouw financiële belangen te regelen. Dit kan van korte duur zijn, maar ook langdurig indien jouw situatie daarom vraagt. We maken samen een plan en vragen beschermingsbewind voor jou aan. Zo zorgen we voor rust en bouwen we met jou weer aan een financieel gezonde toekomst!


WERKWIJZE

OM BESCHERMINGSBEWIND AAN TE VRAGEN GAAN ER EEN AANTAL STAPPEN AAN VOORAF

OM BESCHERMINGSBEWIND AAN TE VRAGEN GAAN ER EEN AANTAL STAPPEN AAN VOORAF


Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door degene die zelf hulp nodig heeft, familie of een verwijzer.

STAP 1: KENNISMAKING

Bij het eerste contact via telefoon of mail bepalen we samen of beschermingsbewind voor jou een goede oplossing kan bieden. Wanneer dit het geval is maken we snel een afspraak om elkaar te ontmoeten. In dit gesprek leren we je beter kennen en luisteren we naar jouw verhaal. Bij voorkeur komen we bij je thuis op bezoek, zo hebben we gelijk een goed beeld van je thuissituatie. Maar als dit onverhoopt niet mogelijk is, kijken we naar een andere oplossing.

STAP 2: JA OF NEE BESCHERMINGSBEWIND

Na de eerste kennismaking bepalen we in goed overleg of we allebei overtuigd zijn van een goede samenwerking. Wij hechten er veel waarde aan dat beide partijen gelijk bij de start een positief gevoel hebben bij de samenwerking.

Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen zal er een vervolggesprek plaatsvinden. Hierin wordt uitgebreid de tijd genomen om jouw financiële en persoonlijke situatie in kaart te brengen. Je krijgt uitleg over de stappen die gaan volgen en worden er vervolgafspraken gemaakt.

STAP 3: AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND

Wanneer de aanmelding compleet is gaan we de aanvraag voor beschermingsbewind voorbereiden en het verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Na het indienen van de ingevulde formulieren worden we samen opgeroepen voor een hoorzitting op de rechtbank. Samen gaan wij naar de rechtbank. De zitting duurt ongeveer 10 minuten waarin de rechter of een juridisch medewerker een aantal vragen zal stellen over de redenen van beschermingsbewind en of je weet wat beschermingsbewind is.

Tijdens de zitting besluit de kantonrechter wel of niet goedkeuring te geven voor beschermingsbewind. Pas nadat de kantonrechter goedkeuring geeft, kunnen we als jouw bewindvoerder starten met de activiteiten.

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

STAP 4: UITVOEREN BESCHERMINGSBEWIND

Nu kunnen we direct voor jou aan de slag gaan. We beginnen met het compleet uitwerken van het budgetplan zodat we deze snel met jou kunnen bespreken. Zo weet je wat je kunt verwachten en krijg je goed zicht op je inkomsten en uitgaven.

Nadat we het samen eens zijn over het budgetplan zullen wij de bedrijven en instanties benaderen die betrokken zijn bij jouw inkomen en vaste lasten. We treden op als jouw contactpersoon en zullen ook alle financiële correspondentie voor je overnemen.

Zo ontstaat er rust en overzicht. We gaan aan de gang met jouw schulden en proberen waar mogelijk kwijtschelding of betalingsregelingen te treffen in goed overleg.

We openen voor jou een beheer- en een leefgeldrekening.

Beheerrekening:

Wij zorgen dat al je inkomen hier naar toe gaat. Hier kunnen wij je rekeningen van betalen.

Leefgeldrekening:

Hierop ontvang je jouw leefgeld. Je krijgt hiervan een pinpas.

Op de beheerrekening laten we al jouw inkomsten binnenkomen, denk hierbij aan je loon, pensioen of je uitkering, maar bijvoorbeeld ook vakantiegeld of eventuele kinderbijslag, alimentatie of je belasting teruggave. Hiervan zullen we je vaste lasten betalen. Structuur Bewind beheert deze rekening.

Op de leefgeldrekening ontvang je wekelijks of maandelijks een vast bedrag welke je kunt gebruiken voor dagelijkse uitgaven.

Daarnaast gaan we voor jou aan de slag met verschillende administratieve zaken. Hiervoor is het heel belangrijk dat je ons op de hoogte brengt van alle wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden. Stel je verandert van werkgever, krijgt een andere uitkeringsinstantie of gaat verhuizen; laat het ons zo snel mogelijk weten!

Wij verzorgen je aangifte inkomstenbelasting, regelen de huur- en zorgtoeslag en vragen bijvoorbeeld kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aan. Ook bekijken wij voor welke regelingen, toeslagen of bijzondere bijstand jij in aanmerking komt. Structuur Bewind wil jou ontzorgen!

We hebben natuurlijk regelmatig contact met jou, maar mocht je er behoefte aan hebben is het altijd mogelijk om tussentijds een (evaluatie) gesprek aan te vragen om zaken nog eens door te spreken.


HOME

Welkom bij

STRUCTUUR BEWIND

Wij staan voor

STRUCTUUR

Wij zorgen voor

STABILITEIT

Wij creëren

FINANCIËLE

RUST

Wat is

BESCHERMINGS-
BEWIND?

Onze

WERKWIJZE

Wie zijn

WIJ?

Inloggen cliënten


BESCHERMINGSBEWIND

STRUCTUUR BEWIND VERZORGT JOUW GEHELE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

STRUCTUUR BEWIND VERZORGT JOUW GEHELE FINANCIËLE ADMINISTRATIE


Hoe werkt beschermingsbewind? 

Beschermingsbewind is een regeling waarbij de kantonrechter een bewindvoerder toestemming geeft om je geldzaken te beheren. Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dit doen wij voor jou. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om je te beschermen! Hiermee wordt voorkomen dat je financiële problemen verder uit de hand lopen en dat anderen misbruik van je situatie kunnen maken.

Wat betekent beschermingsbewind voor jou?

Vanaf het moment dat de rechter Structuur Bewind als bewindvoerder aanwijst, dragen wij zorg voor jouw geldzaken. Om inzicht te krijgen in de financiële situatie maken wij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat welke vaste lasten wij iedere maand gaan betalen van jouw inkomen. We bespreken het budgetplan met jou zodat je weet wat je kunt verwachten en goed zicht krijgt op jouw inkomsten en uitgaven.

Wat mag je van ons verwachten? 

Structuur Bewind verzorgt jouw gehele financiële administratie en dat betekent dat wij:

 • Beschermingsbewind voor jou aanvragen bij de kantonrechter.
 • Aan alle bedrijven en instanties waar je mee te maken hebt doorgeven dat Structuur Bewind optreedt als jouw contactpersoon.
 • Zodra je inkomen ontvangen is, ervoor zorgen dat je vaste lasten worden betaald. Je moet hier wel voldoende saldo voor hebben.
 • Voorzieningen voor je aan vragen. Hierbij kun je denken aan (bijzondere) bijstand of huur- en zorgtoeslag.
 • Je belastingaangifte verzorgen en kwijtschelding aanvragen voor gemeentebelastingen.
 • Een oplossing proberen te vinden voor eventuele schulden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling.
 • Proberen uitstel te krijgen als huisuitzetting, afsluiting van gas, elektra of water dreigt.
 • Zorgen dat alle noodzakelijke verzekeringen worden afgesloten.
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording indienen bij de kantonrechter.
 • Bankrekening(en) openen.
 • Alle financiële post afhandelen.

Wat verwachten we van jou? 

 • Je zoekt contact met Structuur Bewind voor een kennismakingsgesprek.
 • Als de rechtbank de aanvraag goedkeurt, maken we samen een overzicht van al je inkomsten en uitgaven en stellen op basis daarvan een budgetplan op.
 • Je ontvangt iedere week leefgeld op je eigen rekening waarvan je de boodschappen kunt doen.
 • Je verzamelt alle papieren van je inkomsten en vaste lasten, bankafschriften en eventuele brieven van je schuldeisers.
 • Je geeft alle wijzigingen in je persoonlijke en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons door.
 • Je maakt geen nieuwe schulden.

Voor meer algemene informatie zie ook de volgende link naar de brochure van de Rijksoverheid.

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

WIE ZIJN WIJ

ELKE PERSOON IS ANDERS EN IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAL

ELKE PERSOON IS ANDERS EN IEDEREEN HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAL


20 jaar ervaring binnen de financiële sector

Structuur Bewind is een jong en onafhankelijk kantoor voor professioneel beschermingsbewind en is opgericht door Gertjan Daatselaar. De afgelopen 20 jaar heeft hij ervaring en kennis opgebouwd in verschillende financiële functies. Zo was hij werkzaam als accountant en finance manager. In 2019 heeft hij Structuur Bewind opgericht om zo een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Bij Humanitas heeft hij als vrijwilliger mensen geholpen met hun thuisadministratie en jongeren (met een beperking) gecoacht. Naast zijn huidige werkzaamheden als bewindvoerder zet hij zich in als vrijwilliger bij de Soepbus van het Leger des Heils.

Regio Zuid- Limburg

Structuur Bewind is een klein bewindvoerderskantoor in Maastricht dat zich richt op de regio Zuid- Limburg. Kies je voor Structuur Bewind dan krijg je een vaste bewindvoerder die snel reageert, flexibel is en probleemoplossend werkt. Daarbij staat een duidelijke en persoonlijke aanpak voorop.

Wie is Gertjan Daatselaar

Als bewindvoerder help ik je graag om je geldzaken weer op de rit te krijgen en rust en ruimte te creëren voor de dingen die je belangrijk vindt in het leven. Iedereen heeft zijn eigen reden om onder bewind gesteld te (willen) worden. Elke persoon is anders en iedereen heeft zijn eigen verhaal. In mijn werk vind ik het belangrijk om voor mijn cliënten bereikbaar, betrouwbaar en duidelijk te zijn. Ik hou van een eerlijke en open werkwijze met wederzijds respect. Hierbij vind ik een persoonlijke benadering belangrijk waarin wordt samengewerkt met hulpverleners. Daarbij zijn vertrouwen en samenwerking onmisbaar!

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie? Ben je op zoek naar structuur, financiële rust en stabiliteit?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

CONTACT

CONTACT & OVERIGE GEGEVENS

CONTACT & OVERIGE GEGEVENS


CORRESPONDENTIEADRES:
Postbus 422
6130 AK Sittard

VESTIGINGSADRES:
Sint Annalaan 60
6217 KC Maastricht

info@structuurbewind.nl

Wij zijn voor cliënten iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 – 12:00 uur.
Tel: +31 43 20 410 35

STRUCTUUR BEWIND
KvK nummer:
76566986
BTW nummer: NL003095684B33
IBAN: NL13ABNA 0869 1911 36 

Voor meer algemene informatie zie ook de volgende link naar de brochure van de Rijksoverheid.


KOSTEN

INVESTERING IN JE EIGEN FINANCIËLE RUST

INVESTERING IN JE EIGEN FINANCIËLE RUST


Kosten van Beschermingsbewind 

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Als cliënt betaal je zelf de kosten van het beschermingsbewind. Heb je een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan bekijken we samen met jou of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en vragen wij dit bij de gemeente voor je aan.

De tarieven voor bewind worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op onze tarievenlijst vind je de huidige prijzen van beschermingsbewind.

Vanaf 1 juli 2023 is Structuur Bewind door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.

BESCHERMINGSBEWIND


2023

De tarieven gelden per 1 juli 2023.

Alleenstaand

Tarief (btw vrijgesteld)

Gehuwd / Samenwonend

Tarief (btw vrijgesteld)

Intake kosten*
€ 586,00
€ 703,00
Maandelijkse kosten zonder schulden
€ 103,75
€ 124,42
Maandelijkse kosten met schulden
€ 134,25
€ 161,00
Eindrekening & Verantwoording*

*Eenmalige kosten

€ 220,00
€ 264,00
BESCHERMINGSBEWIND

De tarieven gelden per 1 juli 2023.


Intake kosten*

Alleenstaand: € 586,00
Gehuwd / Samenwonend: € 703,00

Maandelijkse kosten zonder schulden

Alleenstaand: € 103,75
Gehuwd / Samenwonend: € 124,42

Maandelijkse kosten met schulden

Alleenstaand: € 134,25
Gehuwd / Samenwonend: € 161,00

Eindrekening & Verantwoording*

Alleenstaand: € 220,00
Gehuwd / Samenwonend: € 264,00

*Eenmalige kosten


KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING STRUCTUUR BEWIND

KLACHTENREGELING STRUCTUUR BEWIND


Artikel 1 | Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Organisatie:
Structuur Bewind

Bewindvoerder:
Degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert en rekening en verantwoording aflegt over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen.

Cliënt:
Een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en de organisatie is benoemd tot bewindvoerder, respectievelijk met wie de organisatie een overeenkomst heeft afgesloten.

Bezwaar:
Een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Klacht:
Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de organisatie ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Artikel 2 | Bezwaren

Een bezwaar wordt binnen 14 dagen behandeld door de bewindvoerder. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgehandeld. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 3 | Klachten

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste voorzien zijn van:

a. naam, adres en BSN van de cliënt,
b. datum van indienen klacht,
c. een duidelijke omschrijving van de klacht,
d. handtekening.

De klacht dient gestuurd te worden aan:

Structuur Bewind
Afd. Klachtenbehandeling
Postbus 3136
6202 NC Maastricht

Artikel 4 | Behandeling klacht

Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van zes weken behandeld worden door de bewindvoerder met inachtneming van het volgende:

• De bewindvoerder stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt.
• De bewindvoerder tracht de klacht telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Indien de cliënt de uitkomst niet ziet als een oplossing, heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

a. de klacht anoniem is,
b. het feit waarover geklaagd wordt langer dan zes maanden voor indiening heeft plaatsgevonden,
c. de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 5 | Archivering klacht

De bewindvoerder archiveert de afgehandelde klachten in het dossier van de cliënt en archiveert de klacht in het klachtenregister.

Artikel 6 | Geheimhouding

Structuur Bewind en cliënt zullen onder strikte geheimhouding voor, tijdens én na de behandeling van het bezwaar en/of de klacht handelen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, dit om wederzijdse belangen niet te schaden.

Artikel 7 | Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd en geldt uitsluitend voor cliënten van Structuur Bewind. Cliënten kunnen zich bij het indienen van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen.


PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING


Structuur Bewind, gevestigd te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze wettelijke taken en werkzaamheden ontvangen.

Onze dienstverlening
Ten behoeve van onze cliënten verrichten wij alle taken die horen bij het uitoefenen van beschermingsbewind zoals deze in de wet zijn neergelegd.

Uw persoonsgegevens
Om de werkzaamheden als uw wettelijke vertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren verwerken wij uw persoonsgegevens en financiële gegevens. Denk hierbij aan:

• Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
• Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
• Gegevens over uw gezinssituatie;
• Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en vermogen;
• Gegevens over eventuele schulden;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Structuur Bewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die nodig zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Dit kunnen de volgende gegevens betreffen:

• Medische gegevens;
• Structuur Bewind verwerkt persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is (toestemming, beschikking van de rechtbank);
• Aanvragen van de onderbewindstelling;
• Contactpersonen (zorgverleners/hulpverleners/betrokken instanties).

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij uiterst zorgvuldig om. Wij hebben praktische- en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Wij gebruiken online applicaties zoals Onview, Office 365 en internetbankieren. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving. Regelmatig worden back-ups gemaakt om uw en onze gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamiteiten.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Om onze werkzaamheden als bewindvoerder uit te voeren deelt Structuur Bewind uw gegevens met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Structuurbewind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Structuurbewind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Heeft u vragen of klachten? 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 043 20 410 35. U kunt ons ook mailen op info@structuurbewind.nl.