STRUCTUUR BEWIND VERZORGT JOUW GEHELE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

STRUCTUUR BEWIND VERZORGT JOUW GEHELE FINANCIËLE ADMINISTRATIE


Hoe werkt beschermingsbewind? 

Beschermingsbewind is een regeling waarbij de kantonrechter een bewindvoerder toestemming geeft om je geldzaken te beheren. Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dit doen wij voor jou. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om je te beschermen! Hiermee wordt voorkomen dat je financiële problemen verder uit de hand lopen en dat anderen misbruik van je situatie kunnen maken.

Wat betekent beschermingsbewind voor jou?

Vanaf het moment dat de rechter Structuur Bewind als bewindvoerder aanwijst, dragen wij zorg voor jouw geldzaken. Om inzicht te krijgen in de financiële situatie maken wij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat welke vaste lasten wij iedere maand gaan betalen van jouw inkomen. We bespreken het budgetplan met jou zodat je weet wat je kunt verwachten en goed zicht krijgt op jouw inkomsten en uitgaven.

Wat mag je van ons verwachten? 

Structuur Bewind verzorgt jouw gehele financiële administratie en dat betekent dat wij:

 • Beschermingsbewind voor jou aanvragen bij de kantonrechter.
 • Aan alle bedrijven en instanties waar je mee te maken hebt doorgeven dat Structuur Bewind optreedt als jouw contactpersoon.
 • Zodra je inkomen ontvangen is, ervoor zorgen dat je vaste lasten worden betaald. Je moet hier wel voldoende saldo voor hebben.
 • Voorzieningen voor je aan vragen. Hierbij kun je denken aan (bijzondere) bijstand of huur- en zorgtoeslag.
 • Je belastingaangifte verzorgen en kwijtschelding aanvragen voor gemeentebelastingen.
 • Een oplossing proberen te vinden voor eventuele schulden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling.
 • Proberen uitstel te krijgen als huisuitzetting, afsluiting van gas, elektra of water dreigt.
 • Zorgen dat alle noodzakelijke verzekeringen worden afgesloten.
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording indienen bij de kantonrechter.
 • Bankrekening(en) openen.
 • Alle financiële post afhandelen.

Wat verwachten we van jou? 

 • Je zoekt contact met Structuur Bewind voor een kennismakingsgesprek.
 • Als de rechtbank de aanvraag goedkeurt, maken we samen een overzicht van al je inkomsten en uitgaven en stellen op basis daarvan een budgetplan op.
 • Je ontvangt iedere week leefgeld op je eigen rekening waarvan je de boodschappen kunt doen.
 • Je verzamelt alle papieren van je inkomsten en vaste lasten, bankafschriften en eventuele brieven van je schuldeisers.
 • Je geeft alle wijzigingen in je persoonlijke en financiële situatie zo snel mogelijk aan ons door.
 • Je maakt geen nieuwe schulden.

Voor meer algemene informatie zie ook de volgende link naar de brochure van de Rijksoverheid.

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP