OM BESCHERMINGSBEWIND AAN TE VRAGEN GAAN ER EEN AANTAL STAPPEN AAN VOORAF

OM BESCHERMINGSBEWIND AAN TE VRAGEN GAAN ER EEN AANTAL STAPPEN AAN VOORAF


Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door degene die zelf hulp nodig heeft, familie of een verwijzer.

STAP 1: KENNISMAKING

Bij het eerste contact via telefoon of mail bepalen we samen of beschermingsbewind voor jou een goede oplossing kan bieden. Wanneer dit het geval is maken we snel een afspraak om elkaar te ontmoeten. In dit gesprek leren we je beter kennen en luisteren we naar jouw verhaal. Bij voorkeur komen we bij je thuis op bezoek, zo hebben we gelijk een goed beeld van je thuissituatie. Maar als dit onverhoopt niet mogelijk is, kijken we naar een andere oplossing.

STAP 2: JA OF NEE BESCHERMINGSBEWIND

Na de eerste kennismaking bepalen we in goed overleg of we allebei overtuigd zijn van een goede samenwerking. Wij hechten er veel waarde aan dat beide partijen gelijk bij de start een positief gevoel hebben bij de samenwerking.

Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen zal er een vervolggesprek plaatsvinden. Hierin wordt uitgebreid de tijd genomen om jouw financiële en persoonlijke situatie in kaart te brengen. Je krijgt uitleg over de stappen die gaan volgen en worden er vervolgafspraken gemaakt.

STAP 3: AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND

Wanneer de aanmelding compleet is gaan we de aanvraag voor beschermingsbewind voorbereiden en het verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Na het indienen van de ingevulde formulieren worden we samen opgeroepen voor een hoorzitting op de rechtbank. Samen gaan wij naar de rechtbank. De zitting duurt ongeveer 10 minuten waarin de rechter of een juridisch medewerker een aantal vragen zal stellen over de redenen van beschermingsbewind en of je weet wat beschermingsbewind is.

Tijdens de zitting besluit de kantonrechter wel of niet goedkeuring te geven voor beschermingsbewind. Pas nadat de kantonrechter goedkeuring geeft, kunnen we als jouw bewindvoerder starten met de activiteiten.

Ben je op zoek naar een bewindvoerder die zich verdiept in jouw persoonlijke situatie?

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

STAP 4: UITVOEREN BESCHERMINGSBEWIND

Nu kunnen we direct voor jou aan de slag gaan. We beginnen met het compleet uitwerken van het budgetplan zodat we deze snel met jou kunnen bespreken. Zo weet je wat je kunt verwachten en krijg je goed zicht op je inkomsten en uitgaven.

Nadat we het samen eens zijn over het budgetplan zullen wij de bedrijven en instanties benaderen die betrokken zijn bij jouw inkomen en vaste lasten. We treden op als jouw contactpersoon en zullen ook alle financiële correspondentie voor je overnemen.

Zo ontstaat er rust en overzicht. We gaan aan de gang met jouw schulden en proberen waar mogelijk kwijtschelding of betalingsregelingen te treffen in goed overleg.

We openen voor jou een beheer- en een leefgeldrekening.

Beheerrekening:

Wij zorgen dat al je inkomen hier naar toe gaat. Hier kunnen wij je rekeningen van betalen.

Leefgeldrekening:

Hierop ontvang je jouw leefgeld. Je krijgt hiervan een pinpas.

Op de beheerrekening laten we al jouw inkomsten binnenkomen, denk hierbij aan je loon, pensioen of je uitkering, maar bijvoorbeeld ook vakantiegeld of eventuele kinderbijslag, alimentatie of je belasting teruggave. Hiervan zullen we je vaste lasten betalen. Structuur Bewind beheert deze rekening.

Op de leefgeldrekening ontvang je wekelijks of maandelijks een vast bedrag welke je kunt gebruiken voor dagelijkse uitgaven.

Daarnaast gaan we voor jou aan de slag met verschillende administratieve zaken. Hiervoor is het heel belangrijk dat je ons op de hoogte brengt van alle wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden. Stel je verandert van werkgever, krijgt een andere uitkeringsinstantie of gaat verhuizen; laat het ons zo snel mogelijk weten!

Wij verzorgen je aangifte inkomstenbelasting, regelen de huur- en zorgtoeslag en vragen bijvoorbeeld kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen aan. Ook bekijken wij voor welke regelingen, toeslagen of bijzondere bijstand jij in aanmerking komt. Structuur Bewind wil jou ontzorgen!

We hebben natuurlijk regelmatig contact met jou, maar mocht je er behoefte aan hebben is het altijd mogelijk om tussentijds een (evaluatie) gesprek aan te vragen om zaken nog eens door te spreken.